Alternative Dispute Resolution Center

ADRC | Deset častých dotazů o mediaci
12.10.2021

V tomto článku vám mediátor, Jan Kabát, odpoví svými slovy na ty nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte. 

Co je to mediace?

Mediace je metoda smírného řešení sporů bez nutnosti zapojení soudů nebo právníků. Jedna z našich klientek nazvala mediaci jako: ,, řešení sporů s lidskou tváří. “

Kdo je mediátor/ mediátorka?

Mediátor/mediátorka je prostředník v komunikaci mezi stranami sporu, do sporu nijak nezasahuje, strany sporu nesoudí, neposkytuje rady a nijak strany neovliňuje. Je zodpovědný/á za správný průběh mediačního jednání a pomáhám stranám v hledání vhodného řešení sporu.

V čem mi mediace pomůže?

Mediace vám pomůže při hledání společně přijatelného řešení sporu a následně při sepsání společné dohody. Společně vytvořená dohoda má výhody pro budoucí vztahy například mezi rodiči, dále mezi dodavatelem a odběratelem, vztahy na pracovišti a mnohé další. Mediací tedy vyřešíte spor a narovnáte vztahy do budoucna.

Proč bych měl/měla jít za mediátorem, když můžu za právníkem?

Zcela jistě jsou případy kdy je pro klienty lepší zvolit mediaci a případy, které vyžadují právní poradenství. Někteří právníci nejsou nakloněni řešení sporů smírnou cestou. Klienti samozřejmě mohou s právníkem vše konzultovat a nebo mít svého právního zástupce přítomného během mediačního jednání. 

Jaké má mediace výhody?

Mediační dohoda je sestavena podle společného rozhodnutí stran a není se třeba podřídit rozhodnutí autority, jak je tomu například u rozsudku. Také klientům šetří čas a peníze.

Jak mediace probíhá?

Mediační jednání probíhá diskrétně na neutrální půdě v kanceláři mediátora/mediátorky. Jedno sezení zpravidla trvá tři hodiny, proto aby měly strany sporu dostatek prostoru ke sdělení všeho co je v jejich případě důležité. Více informací o průběhu naleznete zde

Bude mediace fungovat?

Mediace funguje zpravidla ve všech netrestních případech a kde je vůle spor vyřešit.

Proč je mediace důležitá?

Mediace je důležitá v tom, že dává právo účastníkům rozhodnout se tak, jak je to v jejich situaci vhodné, je to tedy perfektní nástroj k tomu aby strany sporu mohli najít vhodné cesty k vyřešení nastalé situace. 

Jak se můžu s mediátorem/mediátorkou spojit?

Mediátoři a mediátorky jsou zde pro vás.  Nebojte se proto zavolat a nebo napsat, rádi vám pomůžeme, vysvětlíme postup a pomůžeme překonat prvotní obavy.

Jak se mediace platí? Kolik stojí?

Mediace bývá zpravidla placená služba. Ceny se pohybují od 3.000 do 10.000 korun, podle typu případu, strany sporu hradí tuto částku napůl, pokud se nedohodnou jinak. 


Křenová 26
Brno 602 00
info@adrc.cz
+420 773 034 864