Alternative Dispute Resolution Center

Ceník mediace | Centrum pro řešení mimosoudních sporů ADRC

Ceník mediace a ostatních služeb

Naše služby jsou dostupné pro každého, kdo potřebuje pomoci.
Mediace
 • Mediace v níž tarifní hodnota nepřesáhla 500 000 Kč
 • 6 400 Kč

 • Mediace v níž tarifní hodnota přesáhla 500 000 Kč
 • 9 400 Kč

 • V ostatních oblastech (sousedské, dědické, mezigenerační spory…)
 • 4 500 Kč

 • Nařízené setkání s mediátorem
 • První setkání s mediátorem nařízené soudem 400 Kč za každou započatou hodinu. Výše odměny za první setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem je stanovena v § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně mediátora.

Rodinná mediace
 • Rozvod, výchova, výživa a péče o děti
 • 4 500 Kč

Ostatní služby
 • Firemní facilitace
 • 2 500 Kč / hodina

 • Služby psychologa pro jednotlivce
 • 600 Kč / hodina

 • Párová terapie - částku hradí účastníci rovným dílem
 • 1200 Kč / hodina

Supervize
 • Supervizní setkání pro mediátory
 • 600 Kč / hodina

E - mediace
 • Mediace v níž tarifní hodnota nepřesáhla 500 000 Kč
 • 6 400 Kč

 • Mediace v níž tarifní hodnota přesáhla 500 000 Kč
 • 9 400 Kč

 • Rodinná e-mediace
 • 4 500 Kč

Právní služby
 • Odměna smluvní
 • Stanovená dohodou mezi advokátem a klientem v závislosti na časové a odborné náročnosti právní služby. Může být jako odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová.

 • Odměna mimosmluvní
 • Není-li odměna určena smluvně, postupuje se u výpočtu odměny dle zákonného předpisu - vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje se podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

 • Odměna z advokátních úschov se odvíjí od výše uschované částky.
 •  

Kurzy
 • Základy mediace
 • 9 900 Kč 

 • Webinář
 • 3 00 Kč

 • Kurz právního minima pro neprávníky
 • 6 000 Kč

 • Příprava na profesi mediátora
 • 40 000 Kč

Uvedené ceny za mediaci jsou počítány za jedno započaté mediační setkání, které zpravidla trvá 3 hodiny, přičemž každá ze stran hradí polovinu této ceny (tzn. pokud cena za mediaci bude činit 3000,- Kč  jedna strana uhradí částku ve výši 1500,- Kč a druhá strana uhradí také částku ve výši 1500,-Kč).

Nejsme plátci DPH.

 


Křenová 26
Brno 602 00
info@adrc.cz
+420 773 034 864