Alternative Dispute Resolution Center

Kurzy mediace | Centrum pro řešení mimosoudních sporů ADRC

Kurz mediace

ADRC nabízí možnosti vzdělávání se v oblasti metod ADR se specializací na mediaci. Věnujeme se i individuálním kurzům na míru, podle přání klientů jak v oblastech ADR tak i v oblasti práva s využitelností pro běžnou praxi.

Aktuální termíny kurzů

Základy mediace 2023

  • Červen      17. 6. - 18. 6. 2023                     

                           22. 6. - 23. 6. 2023  Termín obsazen 

  • Červenec  13. 7. - 14. 7. 2023

                           22. 7. - 23. 7. 2023    

  • Srpen        24. 8. - 25. 8. 2023

Místo konání  Brno, Křenová 26       

Rozsah            16 hodin - 2 dny

Lektoři             Mgr. Martina Dohnalová

                         zapsaná mediátorka

                         PhDr. Jan Kabát MBA

                         mediátor

Cena               9.900 ,- za osobu 

Program           

I. den - účastníci se seznámí s konfliktem a jeho průběhem, různými způsoby řešení konfliktů a principy mediace. Dále budou seznámeni s fázemi mediace a jak jednotlivé fáze probíhají. 

II. den - bude zaměřen na praktický výcvik v mediaci s modelovými situacemi, kde se účastníci naučí profesionálně vyjednávat, uplatňovat zásady aktivního naslouchání a všechny nezbytné metody, tak aby byla mediace efektivní. 

Kurz je veden mediátory, kteří podstoupili výcvik u AMČR a nabízí tak unikátní příležitost rozvíjet své dovednosti v mediaci a komunikaci během sporu, nabyté znalosti pak můžete využít v každodenním životě.

Kurzy probíhají v čase od 09:00 do 17:00 hodin

Pro přihlášení se na kurz, prosím napište na email info@adrc.cz nebo volejte +420 773 034 864

 

Příprava na profesi mediátora

Termín                  konkrétní termíny dle dohody

Místo konání        Brno, Křenová 26       

Rozsah                  64 hodin - 8 dnů (4 bloky po dvou dnech)

Lektoři                  Mgr. Martina Dohnalová

                              zapsaná mediátorka

                              PhDr. Jan Kabát MBA

                              mediátor

Cena                    40.000,-  kurz je možné uhradit ve 4 splátkách, splatných před započetím příslušného bloku, kurzovné pak činí 10.000 Kč za každý blok 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen jak pro čerstvé absolventy základního mediačního výcviku, kteří mají zájem své mediační dovednosti dále prohlubovat i pro jednotlivce, kteří se intenzivně připravují na státní zkoušku zapsaného mediátora.  

Absolvent získá teoretické a praktické znalosti nutné pro výkon profese mediátora s možností přípravy na zkoušku zapsaného mediátora. Součástí kurzu je praktický výcvik modelových kauz.

Účastník kurzu si při praktických nácvicích mediace vyzkouší, jak roli mediátora, tak i strany sporu. Nácviky mediace, pod dohledem zkušených mediátorů, probíhají s důrazem na správné použití mediačních technik včetně podrobného rozboru postupu. Účastník kurzu se naučí i tzv. sebehodnocení, které je součástí ústní zkoušky zapsaného mediátora. Modelové situace jsou z praxe naší mediační kanceláře (samozřejmě anonymizované s ohledem na povinnost mlčenlivosti mediátora).

Procvičíte si jak správně používat mediační techniky, řešit náročné situace při samotné mediaci a jak reagovat na nestandardní, případně konfliktní, jednání klientů. Lektoři Vám během mediačních nácviků poskytnou zpětnou vazbu, co se Vám podařilo, ale i co je potřeba zlepšit.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování výcviku.

Lektoři jsou vyškoleni Asociací mediátorů ČR.

Kurz bude probíhat v čase od 09:00 do 17:00 hodin.

Po obdržení Vašeho emailu s fakturačními údaji Vám zašleme fakturu (příp. zálohovou fakturu), po jejím uhrazení jste na kurz řádně přihlášen/a.

 

Online kurzy - Seznámení s mediací - Naučte se řešit spory

Místo konání   Brno, Křenová 26 /Online pomocí Skype

Termín             Kurzy budou probíhat celý rok 2022

                          Pro přihlášení na online mini kurz, prosím napište na email info@adrc.cz            

Rozsah            3- 4 hodiny

Lektoři             Mgr. Martina Dohnalová

                         zapsaná mediátorka

                         PhDr. Jan Kabát MBA

                         mediátor

Cena               1.500,- za osobu 

Program       

Způsob řešení konfliktů pomocí mediace, principy mediace, fáze mediace, role mediátora, techniky mediace, právní rámec mediace

Lektoři jsou vyškoleni Asociací mediátorů ČR

Kurz bude probíhat v čase od 09:00 do 12:00 hodin

 

Kurz právního minima pro neprávníky

Místo konání   Brno, Křenová 26

Termín             Indivuduální-  pro přihlášení kurz, prosím napište na email info@adrc.cz

Rozsah            8 hodin - 1 den

Lektoři            Mgr. Martina Dohnalová

                         zapsaná mediátorka

                         PhDr. Jan Kabát MBA

                         mediátor

Program

Podrobné rozebrání zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci, rozdíl mezi prvním nařízeným setkání s mediátorem a samotnou mediací, povinnost mlčenlivosti mediátora ,analýzy smluv o provedení mediace a mediačních dohod, obsah, zákonné náležitosti a možnosti jejich vykonatelnosti

Lektoři jsou vyškoleni Asociací mediátorů ČR

Absolvent získá základní právní znalosti v oblasti mediace

Kurz bude probíhat v čase od 09:00 do 17:00 hodin


Křenová 26
Brno 602 00
info@adrc.cz
+420 773 034 864