Alternative Dispute Resolution Center

Právní služby | Centrum ADRC - Křenová 26 Brno

Právní služby

Potřebujete právní pomoc či právní poradenství pro vyřešení Vašeho problému?  

Jmenuji se Mgr. Martina Dohnalová, jsem advokátka a nabízím komplexní právní služby. Při poskytování právního poradenství se vždy snažím porozumět všem potřebám svých klientů. Na jejich základě navrhuji pro každého klienta ta nejvhodnější řešení, jejichž výhody a případné nevýhody mu vždy jasně a srozumitelně vysvětlím. Kladu důraz na individuální přístup ke každému klientovi a profesionální jednání. Také kladu důraz na vyjednávání jako efektivní prostředek k ochraně zájmů klienta. Klientovi tak pomohu ušetřit čas i peníze, pokud je vyjednávání ukončeno dohodou.


Právní služby poskytuji formou konzultací, právního zastoupení i dlouhodobé spolupráce. Zastupuji klienty při jednáních před soudy, správními orgány, případně dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.


Dále nabízím možnost využití úschovné služby (např. uložení kupní ceny při převodu nemovitosti). Účelem advokátní úschovy je zajištění právní jistoty stran. Pro potřeby finančních úschov vedu samostatné účty vždy pro daného klienta, resp. daný případ. Vedení účtu je zcela transparentní a vzhledem k jejich pojištění nemusí mít klient o své finanční prostředky obavy. 

 

Specializuji se na právní poradenství zejména v oblasti

  • občanské právo - ochrana vlastnického práva, převody nemovitostí, náhrada škody, majetková vypořádání, vymáhání pohledávek včetně zajištění exekuce, dědické právo

 

  • rodinné právo - rozvody manželství, úprava práv a povinností k nezl. dětem, výživné (děti, manželé), vypořádání společného jmění manželů, řešení bytové problematiky

 

  • správní právo - sepisování návrhů na zahájení správního řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu nebo správnímu soudu, právní poradenství ve věcech správního práva, zastupování v přestupkovém řízení, stavebním řízení, právní poradenství v lesním a vodním právu

 

  • obchodní a korporátní právo - příprava smluv pro podnikatele, zakládání společností a změny, vyřízení živnostenských oprávnění, vymáhání pohledávek

 

  • pracovní právo - úprava pracovněprávních vztahů (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, rozvázání pracovního poměru), náhrady škody v pracovním právu, všeobecné poradenství v oblasti práva pracovního
     

V případě, že chcete Váš problém řešit a nejste si jisti jak postupovat, nebo potřebujete právní radu, neváhejte mě kontaktovat.

Mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem

Podle § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v případě, kdy klient uplatní vůči advokátovi svůj nárok vyplývající ze Smlouvy o poskytování právních služeb advokátem a advokát nároku nevyhoví, ani nedojde k jinému vyřešení sporu, tak má klient jakožto spotřebitel možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká advokátní komora, www.cak.cz, kde naleznete podrobnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem

 

Našim cílem je poskytnout Vám rychlé, kvalitní a cenově dostupné služby tak, abyste mohli Váš spor vyřešit co nejdříve a pod jednou střechou.

Naše služby poskytujeme také online, tak abychom Vám nelehkou situaci co nejvíce zpříjemnili.


Křenová 26
Brno 602 00
info@adrc.cz
+420 773 034 864